BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG GIA TẠI KIM NHUT DIAMOND

GIÁ CẢ CẠNH TRANH - CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO

Tất cả Kim Cương đều đạt chuẩn 3 EXCELLENT (Cắt - Đánh Bóng - Độ Đối Xứng) và Fluorescence None (Không phát quang)

Giá cập nhật 15/02/2024

 

ĐỘ TINH KHIẾT - VVS1
SIZE (MM)FED
3                3,700,000                3,850,000 
3.2                4,200,000  
3.5                7,200,000                7,500,000 
3.6                9,000,000                9,500,000              10,000,000
4              12,500,000              13,000,000              14,000,000
4.5              20,500,000              21,700,000              22,700,000
5              35,000,000              39,000,000              39,500,000
5.4              60,700,000              65,000,000              73,000,000
6           113,500,000           124,500,000           147,000,000
6.3           221,000,000           238,500,000           288,500,000
6.8           299,000,000           336,000,000           375,000,000
7           333,000,000           375,000,000           446,500,000
7.2           497,500,000           502,500,000           564,000,000
7.2    (< 1.5CT)           417,000,000           463,000,000           497,500,000
8.1           927,000,000        1,058,000,000        1,110,000,000
9.0        1,803,000,000        1,920,500,000        2,028,000,000